30%
 ĐÈN CHÙM CĐ1201/16+8+5

ĐÈN CHÙM CĐ1201/16+8+5

10,675,000₫

15,250,000₫

30%
 ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

33,866,000₫

48,380,000₫

30%
 ĐÈN QUẠT TRẦN CÁNH GẤP  ĐQĐ8049
30%
 ĐÈN QUẠT TRẦN CÁNH GẤP ĐQĐ5313
30%
 ĐÈN QUẠT TRẦN CÁNH GỖ ĐQ6016

ĐÈN QUẠT TRẦN CÁNH GỖ ĐQ6016

4,025,000₫

5,750,000₫

30%
 ĐÈN QUẠT TRẦN CÁNH GỖ ĐQ6755

ĐÈN QUẠT TRẦN CÁNH GỖ ĐQ6755

4,025,000₫

5,750,000₫