PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

Diện tích có hao phí chi phí xây dựng là diện tính bao gồm những diện tích được thể hiện trong giấy phép xây dựng và những phần diện tích không được thể hiện trong giấy phép xây dựng, nhưng tại đó có hao phí chi phí xây dựng.
 
-        Phần gia cố nền đất yếu:


+  Gia cố nền móng công trình: Tùy theo điều kiện đất nền, điều kiện thi công mà sẽ quyết định loại hình gia cố nền đất (ví dụ: sử dụng cừ tràm hoặc sử dụng cọc ép hoặc cọc khoan nhồi … hoặc không cần gia cố mà chỉ làm móng băng). Phần này sẽ báo giá cụ thể sau khi khảo sát.
+  Gia cố nền trệt bằng phương pháp đổ bê tông cốt thép tính 20% diện tích

-        Phần móng:

+   Móng đơn tính 15% diện tích

+   Móng cọc:

  • Đối với công trình có diện tích sàn trệt ≤ 50m2 : Đài móng trên đầu cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi tính 50% diện tích
  • Đối với công trình có diện tích sàn trệt > 50m2 được tính như sau:
          -  Nhà cao > 4 tầng: Đài móng trên nền cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi tính 50% diện tích
          . Nhà cao 
 4 tầng: Đài móng trên nền cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi tính 35% diện tích

+   Móng băng tính 50% diện tích


-        Phần tầng hầm (Tính riêng so với móng):          

  Hầm có độ sâu nhỏ hơn 1.5m so với code đỉnh ram hầm tính 150% diện tích

  Hầm có độ sâu nhỏ hơn 1.7m so với code đỉnh ram hầm tính 180% diện tích

  Hầm có độ sâu nhỏ hơn 2.0m so với code đỉnh ram hầm tính 200% diện tích

+   Hầm có độ sâu lớn hơn 3.0m so với code đỉnh ram hầm tính theo đặc thù riêng


-        Phần sân:        

  Dưới 20m2 có đổ cột, đổ đà kiềng, xây tường rào, lát gạch nền tính 100%

  Dưới 40m2 có đổ cột, đổ đà kiềng, xây tường rào, lát gạch nền tính 70%

  Trên 40m2 có đổ cột, đổ đà kiềng, xây tường rào, lát gạch nền tính 50%

-        Phần nhà:        

  Phần diện tích có mái che phía trên tính 100% diện tích

  Phần diện tích không có mái che nhưng có lát gạch nền tính 60% diện tích

  Ô trống trong nhà:        
                                     => Có diện tích dưới 5m2 tính như sàn bình thường

                                     =>  Có diện tích trên 5m2 tính 70% diện tích


                                     =>  Có diện tích lớn hơn 15m2 tính 50% diện tích

-        Phần mái:         

+   Mái bê tông cốt thép, không lát gạch tính 50% diện tích của mái, có lát gạch tính 60% diện tích của mái.

+   Mái ngói vì kèo sắt tính 70% diện tích nghiên của mái

+   Mái bê tông dán ngói tính 100% diện tích nghiên của mái

+   Mái bê tông + vì kèo sắt tính 120% diện tích nghiên của mái

+   Mái tôn tính 30% diện tích của mái